Függönyt fel! -
drámapedagógiai
készségfejlesztés
Nyugat-Nógrádban

Projekt azonosító: EFOP-3.3.2-16-2016-00380
Támogatási összeg: 24 405 024 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.12.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.05.31.
Támogatási intenzitás: 100%

 


A Váci Dunakanyar Színház a kezdetek óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy olyan fiatalokhoz is eljusson, akik talán még sosem tapasztalták meg a színház, színjátszás, közös alkotás élményét. E célból indítottuk el "Függönyt fel!- drámapedagógiai készségfejlesztés Nyugat-Nógrádban" programunkat.

A színház szemléletformáló intézmény, így az egyik legalkalmasabb színtere a fiatalok tudatossá nevelésének, közvetítő szerepénél fogva gondolkodásra, tapasztalat- és élményszerzésre egyaránt alkalmas platform. A fiatalok tudatos felnőtté válásához, életpálya-tervezéséhez a színház egy különleges csatornát biztosít, melyen keresztül utat találhatunk a fontosnak tartott üzenetek eljuttatásához, eszköz lehet a fiatal Z generáció közéleti aktivitásának növeléséhez. Különösen fontos ez a korosztály speciális részhalmazát képző, a leszakadó, hátrányos helyzetű térségekben élő Z-generációs fiatalok számára, akiknek a kulturális lehetőségekhez való hozzáférésük jóval korlátozottabb.

Az oktatási rendszer keretei nem mindig engednek teret a világról, szűkebb tágabb környezetünkről való gondolkodásnak, ami a tudatosság elengedhetetlen feltétele, s még kevésbé motiválja a fiatalokat arra, hogy érdemben részt vegyenek a társadalmi tevékenységekben. A színházi nevelési programunk célja az aktív közösségi élet elősegítése, ami erősen kihat a szocializációs folyamatukra. Úgy gondoljuk, a színházi nevelés és drámapedagógia eszközrendszere megfelelő keretet jelent ehhez.
A Váci Dunakanyar Színház, együttműködve a nyugat-nógrádi térség  nevelési oktatási intézményeivel egy olyan, több mint 100 alkalmas, komplex programot dolgozott ki, amely reményeink szerint a rendszeres színházlátogatások, a komplex drámapedagógiai nevelés, a drámatáborok eredményeképpen jelentősen elősegíti az olyan alapkompetenciák javulását, amelyeket az iskolarendszerű oktatás nem vagy nem megfelelőképpen tud kezelni. A drámapedagógiai hangsúlyos szerepe okán olyan nélkülözhetetlen változások következnek be, mint például a megértés szintjének módosulása, fejlődése, attitűdváltás az érzelmi, megismerési tapasztalatok hatására, pozitív változás a szociális viselkedésben, kooperációs készségben, a nyelvi és egyéb kommunikációs tapasztalatok fejlődése, mások szükségleteinek és szándékának fel- és elismerése.